PowerPoint världskarta i vektorformat

PowerPoint världskarta i vektorformat Framställningen av positionsberoende nyckeltal för redovisningen inom internationella företag kräver i allmänhet mycket tid och pengar. För viktiga beslut på ledningsnivån behövs ofta en PowerPoint världskarta där man kan jämföra dem olika säten. Dessa kartor måste grafiskt realiseras på nytt för […]

Continue...

Worldmap Excel

Color world map generator for Excel Reporting and controlling tool for the visualization of international figures and contexts Use Excel-Worldmap Addin for Reporting and Controlling. Protect your Company-Data and work Offline.   Create and Design Maps for Controlling, KPI-Dashboards and Top-Management-Reports Tell a great reporting-story […]

Continue...

Mapa del Mundo presentación PowerPoint colorear automáticamente

 Mapa del Mundo presentación PowerPoint – YouTube   Fontanar / software:  Color Worlmap Generator La representación de las cifras de control basados ​​en la localización en los negocios internacionales es muy lento y caro en general. Para las decisiones importantes de gestión a menudo se […]

Continue...

Timline, Gantt Chart PowerPoint

  Timline, Gantt Chart PowerPoint Gantt Charts (bar charts) are often used in project planning to portray various tasks graphically within a certain period of time. Previously Gantt Charts were primarily used by project managers and team members in order to more efficiently coordinate project […]

Continue...

PowerPoint Poland Map Vector – editable

PowerPoint Poland Map Vector – editable for Design and PowerPoint Presentations Maps4Office has published an editable Poland Map as PowerPoint slides. All regions of Poland are available as vector graphics. That means all regions are so called free-form-shapes in PowerPoint that can be scaled lossless – […]

Continue...

PowerPoint Germany Map – Map of constituencies 2013

PowerPoint Germany Map  (Map of constituencies 2013) 2013 the territory of the Federal Republic of Germany is subdivided into 299 constituencies. The PowerPoint-Set incl. 15 Slides with constituencies-numbers and constituencies-names. Please note: This is a political german map – it’s not really helpful for Sales […]

Continue...

PowerPoint China Map

Maps4Office published professional and editable Maps of China as PowerPoint templates and Slides. All Shapes, regions, provinces and prefecture of China are available as vector graphics. That means all regions, provinces and prefectures are so called free-form-shapes in PowerPoint that can be scaled lossless – […]

Continue...